Har du styr på cookie-reglerne?

Hvis du ejer en hjemmeside, så skal du have styr på dem!

Reglerne om og rettesnorene for, hvordan du bruger cookies på din hjemmeside er samlet i den såkaldte Cookie bekendtgørelse. I folkemunde også kaldet cookie-loven.

Hvis du ikke allerede kender reglerne om cookies, så er det på høje tid du sætter dig ind i dem og efterlever dem!

Alle danske hjemmeside-ejere skal nemlig overholde dem!

Cookie bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen så dagens lys i december 2011 og har den konsekvens, at alle, der har en hjemmeside, skal fortælle deres brugere eller besøgende om og hvordan de bruger cookies.

For lethedens, formidlingens og brugernes skyld undlader jeg at benytte bekendtgørelsens oprindelige titel, der i sin langhed lyder: Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr.

Jeg nøjes med at bruge betegnelserne cookie bekendtgørelse eller cookie regler i denne artikel.

Hvad er cookies?

Cookies er i internet-sammenhæng de teknologiske småkager, der bliver lagt på din computer, når du besøger en hjemmeside.

En cookie er en lille tekststump eller sporingsfil, der indsamler data om en række forskellige ting og gør det muligt at se

  • hvordan du har bevæget dig rundt på hjemmesiden
  • hvilke sider du har besøgt
  • hvor længe du har været der

De fortæller også noget om, hvilken IP adresse du er kommet fra og hvilken browser du har benyttet. Hvis du har indtastet brugernavn og password eller betalingskort-info, så “noterer” den sig også det.

Cookies giver med andre ord hjemmeside-ejere en masse informationer om din gøren og laden på deres hjemmeside.

Oprindeligt var cookies en vigtig del af software, da man udviklede indkøbsvogne på nettet. Cookien huskede indkøbsvaner og ikke mindst creditcard informationer.

cookie photo

Hvad skal cookie reglerne gøre godt for?

Cookie reglerne er indført for at beskytte os, når vi færdes i den digitale virkelighed ude på nettet.

Meningen er ikke at forhindre virksomheder, enkeltpersoner og institutioner i at indsamle informationer og viden om deres brugeres adfærd. Det må de gerne, hvis bare de sørger for at fortælle os, at de gør det – og vi giver dem lov til det.

Målet er nemlig at skabe synlighed og gennemsigtighed omkring de data, der bliver indsamlet og hvad de bliver brugt til.

Jo mere vi ved om cookies og hvad de indsamler af dat, desto bedre beslutninger formodes vi at kunne træffe.

Cookie reglerne består af to elementer:

  • Et krav om, at vi bliver oplyst om at der indsamles data.
  • En mulighed for at sige nej tak til at bidrage med data.

Hvad bliver cookies brugt til?

Cookies og de data, de indsamler, bliver brugt til mange forskellige ting. De bliver f.eks. brugt til at udvikle og personalisere forskellige typer af services og programmer på nettet hos både offentlige og private virksomheder. De bliver også brugt til at målrette markedsføringsmateriale og andet kommercielt materiale.

Alt efter øjnene, der ser, kan man mene, at indsamlingen af data er helt ok, nødvendig eller noget fanden har skabt.

Pointen med cookie reglerne er ikke at få brugerne og hjemmeside-ejerne til at mene det ene eller det andet.

Pointen er derimod at skabe åbenhed om, hvad der bliver indsamlet af informationer og hvad de bruges til.

International cookie bevidsthed

Den danske cookie bekendtgørelse står ikke alene. Faktisk ligger den i direkte forlængelse af det EUropæiske e-databeskyttelsesdirektiv. De amerikanske myndigheder har indført lignende regler.

Du kan læse den danske cookie bekendtgørelse i sin helhed, hvis du klikker her.

Erhvervsstyrelsen, der forvalter og informerer om reglerne, trækker en lige linje mellem cookie bekendtgørelsen og de EUropæiske direktiver på området til den danske lov om persondata.

De holder øje med dig

Det er Erhvervsstyrelsen, der er sat til at føre tilsyn med om hjemmeside-ejere overholder cookie reglerne eller ej. Det vil med andre ord sige, at styrelsen holder øje med om du overholder cookie reglerne!

Hvis du ikke overholder reglerne og Erhvervsstyrelsen finder ud af det, så risikerer du at få en bøde. Det kan du læse mere om i cookie bekendtgørelsens §5.

Læs Erhvervsstyrelsens egen information om cookiesHer kan du læse mere

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en udmærket og meget informativ vejledning, der kan gøre dig klogere på cookie reglerne. Du får også klar besked om, hvordan du kan og skal gribe cookies an på din hjemmeside og hvordan du skal informere dine brugere og om hvad.

Erhvervsstyrelsens pjece hedder kort og godt:

Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, “Cookie-bekendtgørelsen”.

Du får også enkelte gode råd og anvisninger i Erhvervsstyrelsens spørgsmål og svar om cookie reglerne.

Det gode eksempel

Hvis du skulle have lyst til at se, hvordan Erhvervsstyrelsen selv håndterer at informere om deres brug af cookies, så værsgod at nyd småkage-listen! Det er gjort godt, grundigt og meget detaljeret.

Gad vide, hvor mange hjemmeside-ejere, der kan stikke Erhvervsstyrelsens detaljerede liste over alle de cookies, der bliver sat, når du besøger en af styrelsens hjemmesider?!!

Cookies og WordPress

Hvis du har en hjemmeside, der er lavet i WordPress og mangler et plugin til at hjælpe dig med at overholde den europæiske cookie-lovgivning, så er der hjælp at hente.

Klik her og se, hvilke plugins, du kan bruge i forbindelse med cookies.

Core360. Kommunikation. Helt enkelt.